sd main logo
Menu

Vilka är vi?

Viktig information

* COVID-19/Coronavirus *

Under resten av terminen kommer all undervisning att ske digitalt. De olika grupperna får information om hur detta kommer att gå till via e-mail från lärarna. På grund av stora ålderskillnader mellan grupperna kommer det att vara stor variation på undervisningen.

Vår skola:

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth Cafe i centrala Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. 

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.


Paulina Sandberg är verksam konstnär med ateljé i Edinburgh Sculpture Workshop. Hon har arbetat med både barn och vuxna som konstlärare och frilansat som svensklärare i Edinburgh. I flera år arbetade hon även som stödlärare åt dyslektiker på Edinburgh College of Art.


Hannah Nordlund växte upp i en tvåspråkig familj och är evigt tacksam för de möjligheter språkkunskaperna har bidragit till. De underbara modersmålslärarna i kombination med en hängiven mamma låg bakom att språkintresset tog fart och nu är hon fast besluten att hjälpa tvåspråkiga barn i Skottland att lära sig svenska. Hannah har arbetat med barn som tränings- och danslärare, aktivitetsledare samt barnvakt.Frågor:

Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk