Svenska skolföreningen i Skottland
Menu

Vilka är vi?

Viktig information

Vår skola:

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth Cafe i centrala Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. 

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Jessica Males undervisar i de två yngsta grupperna. Jessica arbetade i Mölndals kommun under 2 år, där hon hjälpte barn med inlärningssvårigheter. Under de två år hon studerade på International Baccalaureate i Göteborg arbetade hon också som fritidsledare. De senaste 5 åren har hon arbetat med uthyrning av fastigheter i Edinburgh. Hon arbetar parallellt med Wallace College och Academic Families där hon hjälper studenter att få ett hem utanför skolan. Jessica har full Discosure i Skottland för att arbeta med barn.

Frågor:

Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk