Vilka är vi?

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i Wardie Parish church och varje lektionspass är en och en halv timme.

   Helene är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 40 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker.  Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbnings arbete.

  


Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk