Svenska skolföreningen i Skottland
menu

Vilka är vi?

Viktig information

Från och med 10 November 2019  förlänger vi undervisningen med en halvtimme per grupp. Detta för att uppnå de mål som Skolverket sätter upp för undervisning  i kompletterande svenska.  Grupp D och E kommer att slås samman till en grupp. Tiderna som gäller är:


Grupp B och C    kl. 13.00-15.00

Grupp A och D+E  kl. 15.00-17.00


Vår skola:

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth Cafe i centrala Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. 

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Jessica Males undervisar i de två yngsta grupperna. Jessica arbetade i Mölndals kommun under 2 år, där hon hjälpte barn med inlärningssvårigheter. Under de två år hon studerade på International Baccalaureate i Göteborg arbetade hon också som fritidsledare. De senaste 5 åren har hon arbetat med uthyrning av fastigheter i Edinburgh. Hon arbetar parallellt med Wallace College och Academic Families där hon hjälper studenter att få ett hem utanför skolan. Jessica har full Discosure i Skottland för att arbeta med barn.

Frågor:

Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk