Vilka är vi?

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i Wardie Parish church och varje lektionspass är en och en halv timme.

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 40 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker.  Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Albin Johansson är mellanstadielärare, nyligen hitflyttad från Sverige. Han har erfarenhet av musikundervisning på kulturskola, förskola och ordinarie grundskola i roll som klassföreståndare. Som utbildare intresserar sig Albin mest för språkutveckling genom läs- och skrivundervisning. Just nu arbetar han som elevassistent på en Primary School i Edinburgh.

  


Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk