Svenska skolföreningen i Skottland
menu

Vilka är vi?

Viktig information

Skolan fortsätter på söndag, den 25 augusti: 

13:00 - 14:30  Grupp B och C

14:30 - 16:00  Grupp A och E

16:00 - 17:30  Grupp DVår skola:

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth Cafe i centrala Edinburgh och varje lektionspass är en och en halv timme. 

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Jessica Males undervisar klasserna som Albin* tog hand om. Jessica jobbade i Mölndals Kommun under 2 år som lärare med barn som hade inlärningssvårigheter och har de senaste 5 åren jobbat med uthyrning av fastigheter i Edinburgh. Hon jobbar även med Wallace College och Academic Families och hjälper studenter få ett hem utanför skolan vilket innebär att Jessica har full Disclosure här i Skottland för att arbeta med barn.

*vår mellanstadielärare som flyttade tillbaka till Sverige

Frågor:

Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk