sd main logo
Svenska skolföreningen i Skottland
Menu

Vilka är vi?

Viktig information

* COVID-19/Coronavirus * Det kommer att ske förändringar med hur skolan fungerar framöver. Styrelsen uppdaterar här så snart vi kan. Mvh Anna Jones, Ordförande


!York resan och Valborgsfirande är inställd!

Tyvärr så är föräldramötet (hos Linn Elder) den 8 mars inställt. Nytt datum Söndagen 10/5 klockan 13.30 - 14.30. Ett email har skickats till alla med address och RSVP.

Vår skola:

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth Cafe i centrala Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. 

Våra lärare:

Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 50 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen 2009 tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete.

Jessica Males undervisar i de två yngsta grupperna. Jessica arbetade i Mölndals kommun under 2 år, där hon hjälpte barn med inlärningssvårigheter. Under de två år hon studerade på International Baccalaureate i Göteborg arbetade hon också som fritidsledare. De senaste 5 åren har hon arbetat med uthyrning av fastigheter i Edinburgh. Hon arbetar parallellt med Wallace College och Academic Families där hon hjälper studenter att få ett hem utanför skolan. Jessica har full Discosure i Skottland för att arbeta med barn.

Frågor:

Har du några frågor kan du kontakta oss: info@ssfs.org.uk