sd main logo
Menu

Anmälan till Svenska skolan

Information om anmälan

För att en elev ska få delta i undervisningen måste minst en förälder/vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

Vi vänder oss till barn i åldern 6-16 år. Eleverna kan, i mån av plats, börja det kalenderår de fyller 6 år.

Svenska Skolföreningen i Skottland är officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag precis som all annan utlandsundervisning i världen. Detta innebär att vi i Skolföreningen har valt att undervisningen – kompletterande svenska – ska vara kostnadsfri. Läs mer om kompletterande svenska på www.skolverket.se.

För att ansöka om plats vänligen mejla till info@ssfs.org.uk så översänder vi en anmälningsblankett.

Om Ditt/Dina barn ännu inte uppnått åldern 6 år, har vi en kö som aktualiseras inför varje termin. Meddela att du i stället vill ställa Ditt/Dina barn i kö.