sd main logo
Menu

Historik

Svenska Skolföreningen i Skottlands historik

Svenska Skolföreningen i Skottland bildades 2009 då det fanns en stor efterfrågan på svenskundervisning för barn bland våra medlemmar.

Föreningen började med undervisning i åldersgruppen 12-16 år i Wardie Parish church. Anmälningarna blev många och gruppen fylldes snabbt upp. Våren 2010 var föreningen tvungen att utöka verksamheten med en grupp i åldrarna 8-11 år.

Verksamheten  har sedan dess fullständigt exploderat vad gäller elevantal. Vi undervisar nu elever från 6 år. Eleverna är indelade i 4 grupper efter ålder och kunskap i svenska. Vi har just nu, 2020, 41 elever som läser svenska hos oss.

Svensk-Skotska skolföreningen är officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag, precis som all annan utlandsundervisning runt om i världen. Vi är medlemmar i Sverigekontakt och Svensk utlandsundervisnings förening.

Undervisning sker varannan söndag i  6V Youth cafe i Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. Vi använder oss av svenskt undervisningsmaterial och internet är till stor hjälp för att hålla undervisningen aktuell.