Svenska skolföreningen i Skottland
menu

Historik

Svenska Skolföreningen i Skottlands historik

Svenska Skolföreningen i Skottland bildades 2009 då det fanns en stor efterfrågan på svenskundervisning för barn bland våra medlemmar.

Föreningen började med undervisning i åldersgruppen 12-16 år i Wardie Parish church. Anmälningarna blev många och gruppen fylldes snabbt upp. Våren 2010 var föreningen tvungen att utöka verksamheten med en grupp i åldrarna 8-11 år.

Verksamheten  har sedan dess fullständigt exploderat vad gäller elevantal. Vi undervisar nu elever från 6 år. Eleverna är indelade i 5 grupper efter ålder och kunskap i svenska. Vi har just nu, 2019, 35 elever som läser svenska hos oss.

Svensk-Skotska skolföreningen är officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag, precis som all annan utlandsundervisning runt om i världen. Vi är medlemmar i Sverigekontakt och Svensk utlandsundervisnings förening.

Undervisning sker varannan söndag i  6V Youth cafe i Edinburgh och varje lektionspass är en och halv timme. Vi använder oss av svenskt undervisningsmaterial och internet är till stor hjälp för att hålla undervisningen aktuell. Digitala spåret är bland annat en länk som används.