sd main logo
Menu

Grupp B

Tid: 13.00

Lärare: Paulina

Elever:

  • Alexander M
  • Emil S
  • Anton M
  • Ellis W
  • Jack R
  • Vera M
  • Freja M

Läxa till 27 sept är:
Arbeta i arbetsboken kap 10, s.45-49. Och som alltid, ifall det blir lite mycket så gör bara så mycket som ni hinner eller barnen orkar.
Träna på En/Ett i ett spel online. Följ länken, klicka på Elevspel En/ett och sedan 1.flervalsfrågor.
https://www.elevspel.se/amnen/svenska/2286-en-eller-ett.html
Och läs ett kapitel/avsnitt i boken ni valt.


Läxa till 6 september

Arbeta: med En/Ett i ett PDF-ark som Hanna Hahn satte ihop (tack Hanna!). Ringa in En eller Ett och skriv bestämd form - antingen på utskrivet papper eller be barnen skriva ner svaren i skrivboken. (bifogat i email)
Titta på: Livet i Bokstavslandet, avsnittet Historia (SE01EP10)https://urplay.se/program/178146-livet-i-bokstavslandet-allt-som-hant-ar-historia
Läsa: Och att läsa ett kapitel i boken ni valt.