sd main logo
Menu

Grupp D

Tid: 13.00-15.00

Lärare: Helene Nordberg och Hannah Nordlund

Elever:

  • Maja E
  • Sonja W
  • Vigdis S
  • Honor N
  • Shae N

Läxa till den 27 september 2020

Läs ett kapitel i din bok

Skriv en berättelse om något pinsamt du gjort. Rita en bild till.


Läxa till den 30 augusti 2020

Läs ett kapitel i din bok.

Språkis: Läs och träna på texten sidan 12 och svara på frågorna på sidan 13


Läxa till den 6 september 2020

Läs ett kapitel i din bok

Kommunikation-Kroppsspråk:  Välj 5 olika kroppsspråks uttryck. Träna att visa dom för gruppen så alla kan gissa vad du vill säga.