sd main logo
Menu

Styrelsen

Möten

Skolföreningen har möte ungefär varannan månad och årsmötet hålls i maj.

Styrelsen består av

Ordförande: Mike Christopherson

Kassör: Paulina Sandberg

Sekreterare: Helene Nordberg

Vice Ordförande: Lina Weckner

Övriga styrelsemedlemmar:

Linda Scott

Alex Sanmark

Hannah Nordlund