Styrelsen

Skolföreningen har möte ungefär varannan månad och årsmötet hålls i maj.


Styrelsen består av

Ordförande: Anna Reid Jones

Kassör: Linn Elder

Sekreterare: Helene Nordberg

Övriga styrelsemedlemmar:

Albin Johansson

Lina Weckner

Paulina Sandberg

Mike Christopherson

Charlotte Brink

Lousie Andree